top of page

Verhuizen met Verhuisfirma Bonte

Uw garantie op een vlotte verhuis

Bedrijfsverhuis in West-Vlaanderen

Uw kantoren, atelier, bedrijf of organisatie verhuizen is een intensieve klus. U wilt niet alleen zeker zijn dat alle materialen correct en tijdig mee naar uw nieuwe locatie gaan. U wilt de impact op uw operationele activiteiten ook zo klein mogelijk houden. Daarom wilt u snel verhuizen, binnen een strak tijdsschema, maar met de nodige zorg zodat er niets fout kan lopen.

Precies daarin zijn we bij Verhuisfirma Bonte gespecialiseerd. Het realiseren van een bedrijfsverhuis die zorgvuldigheid koppelt aan snelheid. Dat doen we met een uiterst flexibele service, waar u 100% op kunt rekenen.

Verhuisfirma Bonte
Verhuisfirma Bonte

Wilt u uw archief verhuizen?

Verhuisfirma Bonte biedt een complete service voor het verhuizen van uw archief. Die service omhelst méér dan enkel het verplaatsen van uw archief, maar omvat ook:

het samenvoegen van archieven

het opschonen van archieven

het omzetten van archieven van naam naar nummer (of omgekeerd)

het intern of extern verhuizen van archieven

het opslaan en beheren van archieven (statisch of dynamisch)

het vanuit opslag bezorgen van archieven indien nodig, binnen de 24 uur

het vernietigen van archieven (met certificaat en aandacht voor milieunormen)

het opslaan van archieven in een geklimatiseerde, elektronisch beveiligde ruimte

Kantoorverhuizen

Een sterke planning – in nauw overleg bepaald – is het begin van alles. We stellen een draaiboek op voor uw kantoorverhuis, waarin alle informatie wordt opgenomen. Zo houdt iedereen een helder overzicht van wat er moet gebeuren en wat u mag verwachten. Onze projectleiders nemen uw kantoorverhuis van a tot z in handen en zorgen voor een vlekkeloos verloop. U kunt altijd bij hen terecht met al uw vragen, bedenkingen en opmerkingen. We spelen flexibel in op uw wensen, voor een optimaal resultaat.

Bedrijf of organisatie verhuizen in West-Vlaanderen

Behalve voor kantoren en archieven, bieden we ook een totaalservice in verhuizingen voor:

onderwijsinstellingen

laboratoria

computerruimtes

bibliotheken

...

Verhuisfirma Bonte

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE

bottom of page